Kleur-tegen-kleurcontrast, expressief, kwantiteitscontrast, afsnijding