picturaal, licht-donkercontrast, inhoud

1608 – 1614